Ympäristökivet

Ympäristörakentaminen vaatii ammattitaitoa, kokemusta ja tietoa, jotta ympäristöstä saadaan hyvä, viihtyisä ja toimiva. Ammattimaisella suunnittelulla ja rakentamisella varmistutaan siitä, että toteutus on sopusoinnussa vallitsevan ympäristön kanssa.

Ympäristörakentamisessa täytyy ottaa huomioon että yhdistyviä elementtejä on monia. Tasapaino tulee löytää ulkoalueiden kasvillisuuden, puiden, pensaiden, puu- ja kivipintojen sekä käytettävän rakennustekniikan ja arkkitehtuurin välillä. Onnistunut ympäristörakentaminen vastaa ihmisten tarpeita luonnon ehtoja unohtamatta.

Luonnonkivet osana ympäristön rakentamista

Luonnonkivet ovat osa ikiaikaista ja kestävää ympäristörakentamista. Niitä käytetäänkin monessa eri kohteessa. Esimerkiksi noppa- ja nupukivet antavat tyylikkään luonnollisen vaikutelman pihalle. Muita kohteita ovat torien, aukioiden ja erilaisten kulkuväylien kivipäällysteet. Luonnonkiviä eri muodoissaan käytetään paljon portaissa, muureissa, aidoissa sekä silloissa.

Luonnonkivien lisääntyvän käytön huomaa myös ympäristökuvassa. Yhä enemmän esimerkiksi puistokalusteita tehdään luonnonkivestä. Lisäksi luonnonkiviä käytetään erottamaan alueita toisistaan. Kivi sopii miltei kaikkialle.

Luonnonkivi on aina kaunis ja sopii hyvin kaupunki- ja ympäristökuvaan. Se on myös edullinen elementti kestäen hyvin kulutusta ja rasitusta.

Pihakivet tuovat turvallisuutta

Tori- ja pihakivet edistävät myös turvallisuutta. Kivien alle voidaan asentaa erilaisia järjestelmiä, jotka pitävät päällystetyn alueen sulana talvella. Kun piha tai katualue on sula, niin vältytään liukastumisilta ja kenties vakavilta loukkaantumisilta.

Graniitista valmistetaan kourulaattoja joiden avulla veden johtaminen pois kulkuväyliltä onnistuu helposti. Myös noppa- ja nupukivet voidaan asentaa kourumaiseen muotoon samaa tarkoitusta varten.

Pihakivien käyttökohteet ympäristörakentamisessa ovat miltei rajattomat.